متن زیبا از مصطفی مستور / آن بالا كه بودم، فقط سه پيشنهاد بود

آن بالا كه بودم، فقط سه پيشنهاد بود:
اول گفتند زنی از اهالیِ جورجيا، همسرم باشد. خوشگل و پولدار. قرار بود خانه ای در سواحلِ فلوريدا داشته باشيم. با يک كوروتِ كروكیِ جگری. تنها اشكال‌اش اين بود كه زنم در چهل و سه سالگی سرطانِ سينه می‌گرفت. قبول نكردم. راست اش تحمل‌اش را نداشتم.
بعد، موقعيتِ ديگری پيشنهاد كردند: پاريس، خودم هنرپيشه مي‌شدم و زنم مدلِ لباس. قرار بود دو دخترِ دو قلو داشته باشيم. اما وقتی گفتند يكی از آنها در نه سالگی در تصادفی كشته می‌شود. گفتم حرف‌اش را هم نزنيد.
بعد، قرار شد كلوديا زنم باشد. با دو پسر. قرار شد توی محله‌های پايينِ شهرِ ناپل زندگی كنيم. توی دخمه‌ای عينِ قبر. امّا كسی تصادف نكند. كسی سرطان نگيرد. قبول كردم.

حالا كلوديا، همين كه كنارم ايستاده است، مدام می‌گويد که خانه، نورِ كافی ندارد، بچه ها كفش و لباس ندارند، يخچال، خالی است. امّا من اهميتی نمی دهم. می دانم اوضاع می توانست بدتر از اين هم باشد. با سرطان و تصادف.
كلوديا اما اين چيزها را نمی‌داند. بچه ها هم نمی‌دانند ..

#مصطفی_مستور

متن زیبا از مرتضی آوینی / ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺍﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺍﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺍﻫﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﮎ ﻭ ﻭﺻﻒ ، ﻭ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍﺯ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﮔﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺭﺍﺯ ﻧﺸﻮﺩ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﺑﺪ ﺭﺍﺯﯼ ﻫﺴﺖ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ. ﺭﺍﺯ ﻻﯾﺪﺭﮎ ﻭ ﻻﯾﻮﺻﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﻞ؛ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﻣﮑﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﺩﯼ ﺣﯿﺮﺕ. ﺍﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺍﺯ ﺣﯿﺮﺕ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﺩ . ﻋﻘﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﺩ، ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﺯ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﻋﻘﻞ ﺩﺭ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮﯼ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﺯ، ﭘﺮﺩﻩ ﻧﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺎ ﮐﺠﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﯿﺐ ﻫﻮﯾﺖ.

#همسفر_خورشید
#مرتضی_آوینی