نوشته زیبا از فردریک بکمن / عشقِ از دست رفته هنوز عشق است

عشقِ از دست رفته هنوز عشق است، فقط شکلش عوض می‌شود. نمی‌توانی لبخند او را ببینی یا برایش غذا بیاوری یا مویش را نوازش کنی یا او را دور زمین رقص بگردانی. ولی وقتی آن حس‌ها ضعیف می‌شود، حس دیگری قوی می‌شود: «خاطره». خاطره شریک تو می‌شود، آن را می‌پرورانی، آن را می‌گیری و با آن می‌رقصی.

«زندگی باید تمام شود، عشق نه.»

#فردریک_بکمن
#مردی_به_نام_اوه

شعر از سعدی / من در این جای همین صورت بی جانم و بس

من در این جای همین صورت بی جانم و بس
دلم آن جاست که آن دلبر عیار آن جاست

تنم این جاست سقیم و دلم آن جاست مقیم
فلک این جاست ولی کوکب سیار آن جاست ..

#سعدی

ادامه خواندن “شعر از سعدی / من در این جای همین صورت بی جانم و بس”