دسته‌ها
شعر

شعر از وحشی بافقی / روم به جای دگر ، دل دهم به یار دگر

روم به جای دگر ، دل دهم به یار دگر

هوای یار دگر دارم و دیار دگر ..

#وحشى_بافقى

دسته‌ها
شعر

شعر از وحشی بافقی / چنان از طرح وضع ناپسند خود گریزانم

چنان از طرح وضع ناپسند خود گریزانم

که گر دستم دهد از خویش هم سازم جدا خود را ..

#وحشى_بافقى

دسته‌ها
شعر

شعر از وحشی بافقی / به سد جان می‌خرم گردی که خیزد از سر راهت

به سد جان می‌خرم گردی که خیزد از سر راهت
ندارم قدر خاک راه پیشت ، قیمت من کو

به داغم هر زمان دردی فزاید محرم بزمت
کسی کو با تو گوید درد و داغ حسرت من کو ..

#وحشی_بافقی

دسته‌ها
شعر

شعر از وحشی بافقی / دلتنگم و با هيچكسم ميل سخن نيست

دلتنگم و با هيچكسم ميل سخن نيست

كس در همه آفاق به دلتنگى من نيست ..

#وحشی_بافقی