دسته‌ها
جمله

جمله زیبا از سایمون کریچلی / زندگی را باید وامی به شمار آورد

زندگی را باید وامی به شمار آورد
که از مرگ، دریافت کرده ایم ..

#سايمون_كريچلى