دسته‌ها
شعر

شعر از شفیعی کدکنی

ای چشم سخنگوی

تو بشنو ز نگاهم

دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم ..

#شفیعی_کدکنی