شعر از سید علی صالحی / من هر غروب، غروب هر پنجشنبه

من هر غروب،
غروب هر پنجشنبه
تا شبِ‌ التماس
به جستجوی عکسِ کوچکی از تو
بالای کارنامه‌ی سالِ آخرت
هی گنجه و پشت و رویِ خانه را
در خواب خاطره می‌گردم
پس نشانی تو را
کِی در هراسِ گمشدن از دست‌ داده‌ام ری‌را؟

#سیدعلی_صالحی