شعر از صائب تبریزی / صبح در خواب عدم بود که بیدار شدیم

صبح در خوابِ عدم بود که بیدار شدیم
شبْ سیه مستِ فنا بود که هشیار شدیم

پای ما نقطه صفت در گروِ دامن بود
به تماشای تو سرگشته چو پرگار شدیم ..

#صائب_تبریزی

ادامه خواندن “شعر از صائب تبریزی / صبح در خواب عدم بود که بیدار شدیم”