شعر از امید صباغ نو / حسّ و حال همه‌ی ثانیه‌ها ریخت به هم

حسّ و حال همه‌ی ثانیه‌ها ریخت به هم
شوق یک رابطه با حاشیه‌ها
ریخت به هم

گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید
آمدیّ و همه‌ی فرضیه‌ها
ریخت به هم ..

#امید_صباغ_نو

ادامه خواندن “شعر از امید صباغ نو / حسّ و حال همه‌ی ثانیه‌ها ریخت به هم”