شعر از محمدعلی بهمنی / چه می‌پرسی ضمیر شعرهایم کیست

چه میپرسی ضمیرشعرهایم ڪیست؟

«آنِ »من

مبادا لحظه ای حتی مرا این گونه بپندارے

تو را چون آرزوهایم همیشه دوست خواهم داشت

به شرطی ڪه مرا در آرزوے خویش مگذارے ..

#محمد_علی_بهمنی

ادامه خواندن “شعر از محمدعلی بهمنی / چه می‌پرسی ضمیر شعرهایم کیست”

شعر از محمدعلی بهمنی / غم آنقدر دارم كه می خواهم تمام فصلها را

غم آنقدر دارم
كه می خواهم
تمام فصلها را
بر سفره ی رنگین خود
بنشانمت
بنشین غمی نیست ..

#محمد_علی_بهمنی

ادامه خواندن “شعر از محمدعلی بهمنی / غم آنقدر دارم كه می خواهم تمام فصلها را”

شعر از محمد علی بهمنی / طوریم نیست، خرد و خمیرم فقط همین

طوریم نیست، خرد و خمیرم فقط همین!
کم مانده است بی تو بمیرم
فقط همین

از هرچه هست و نیست گذشتم ولی هنوز
در مرز چشم های تو گیرم
فقط همین

با دیدنت زبان دلم بند آمده‌ست
شاعر شدم که لال نمیرم
فقط همین ..

#محمدعلی_بهمنی