جمله کوتاه از محمدعلی بهمنی

قرار نیست

تمام جمعه ها

به رسم همیشه تو کسل باشی و من بی قرار

بیا امروز جمعه را غافلگیر کنیم

من صدایت میزنم

تو دلتنگم شو

بازهم بگو جان دلم ..

#محمدعلی_بهمنی