دسته‌ها
شعر

شعر از محمدعلی بهمنی / بعضی با برج های پدرهاشان

بعضی با برج های پدرهاشان
بعضی دیگر با آرزوهاشان
و بعضی با دنیاشان
من و تو اما
با نداری هامان
بزرگ شدیم
آنقدر بزرگ
که جایی در دنیای کوچکشان
نداشتیم ..

#محمدعلی_بهمنی

دسته‌ها
شعر

شعر از محمدعلی بهمنی / اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است

اکسیر من نه این که مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است

سرشارم از خیال ولی این کفاف نیست
درشعر من حقیقت یک ماجرا کم است

تا این غرل شبیه غزل های من شود
چیزی شبیه عطر حضور شما کم است

گاهی ترا کنار خود احساس می کنم
اما چقدر دل خوشی خواب ها کم است

خون هر آن غزل که نگفتم به پای توست
آیا هنوز آمدنت را بها کم است ..

#محمدعلی_بهمنی

دسته‌ها
شعر

شعر از محمدعلی بهمنی / اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است

‘ خون هر آن غزل که نگفتم بپای تست ‘

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است

اکسیر من نه این که مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است

دریا و من چقدر شبیهیم گر چه باز
من سخت بی قرارم و او بی قرار نیست

با او چه خوب می شود از حال خویش گفت
دریا که از اهالی این روزگار نیست

امشب ولی هوای جنون موج می زند
دریا سرش به هیچ سری سازگار نیست

ای کاش از تو هیچ نمی گفتمش، ببین
دریا هم این چنین که منم بردبار نیست ..

#محمدعلی_بهمنی

دسته‌ها
شعر

شعر از محمدعلی بهمنی / می خواهم ازین پس همه از عشق بگویم

می خواهم ازین پس همه از عشق بگویم

یک عمر، عبث داد زدم بر سر بیداد ..

#محمدعلی_بهمنی

دسته‌ها
شعر

شعر از محمدعلی بهمنی / من از تو می نویسم

من از تو می نویسم

و این کیمیا کم است ..

#محمدعلی_بهمنی

دسته‌ها
شعر

شعر از محمدعلی بهمنی / پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست
از بس که گره زد به گره حوصله ها را ..

#محمد_علی_بهمنی

دسته‌ها
گرافی

تکست گرافی زیبا از شعر محمدعلی بهمنی / حرف بزن! حرف بزن سال هاست

شعر از محمدعلی بهمنی

حرف بزن! حرف بزن سال هاست
تشنه ی یک صحبت طولانی ام
#محمد_علی_بهمنی

دسته‌ها
شعر

شعر از محمدعلی بهمنی / قهوه ات را بنوش و باور كن

قهوه ات را بنوش و باور كن

من به فنجان تو نمی گنجم ..

#محمد_علی_بهمنی

دسته‌ها
شعر

شعر از محمدعلی بهمنی / حرف بزن! حرف بزن سال هاست

حرف بزن! حرف بزن سال هاست

تشنه ی یک صحبت طولانی ام ..

#محمد_علی_بهمنی

دسته‌ها
شعر

شعر از محمدعلی بهمنی / رسیده‌ها چه غریب و نچیده می‌افتند

رسیده‌ها چه غریب و نچیده می‌افتند

به پای هرز علف های باغ کال‌پرست ..

#محمدعلی‌بهمنی