دسته‌ها
ترانه

متن آهنگ دریچه از اشکان کمانگری

ما چون دو دریچه ، روبروی هم
آگاه ز هر بگو مگوی هم

هر روز سلام و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آینده

عمر آینه بهشت ، اما … آه
بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه

اکنون دل من شکسته و خسته ست
زیرا یکی از دریچه ها بسته ست

نه مهر فسون ، نه ماه جادو کرد
نفرین به سفر ، که هر چه کرد او کرد ..

دریچه
اشکان کمانگری
کلام : مهدی اخوان ثالث
آهنگ و تنظیم : مقداد شاه حسینی

دسته‌ها
شعر

شعر از مهدی اخوان ثالث / دردم این است که من بی تو دگر

دردم این است که من بی تو دگر

از جهان دورم و بی‌خویشتنم ..

#مهدی_اخوان_ثالث

دسته‌ها
شعر

شعر از مهدی اخوان ثالث / عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

بی دوست شبی نیست که دیوانه نباشیم
مستیم اگر ساکن میخانه نباشیم

ما را چه غم ار باده نباشد، که دمی نیست
از عمر که با نالۀ مستانه نباشیم

سرگشتۀ محضیم و در این وادی حیرت
عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

چون می نرسد دست به دامان حقیقت
سهل است اگر در پی افسانه نباشیم

هر شب به دعا می طلبیم اینکه نیاید
آن روز که ما در غم جانانه نباشیم ..

#مهدی_اخوان_ثالث

دسته‌ها
شعر

شعر از مهدی اخوان ثالث / فراق از عمر من مى كاهد

فراق از عمر من مى كاهد

اى نامهربان رحمى ..

#مهدی_اخوان_ثالث

دسته‌ها
شعر

شعر از مهدی اخوان ثالث / ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم

ما
فاتحان شهرهای رفته بر بادیم
با صدایی ناتوانتر زانکه بیرون آید از سینه
راویان قصه‌های رفته از یادیم
کس به چیزی، یا پشیزی، برنگیرد سکه‌هامان را ..

#مهدی_اخوان_ثالث

دسته‌ها
شعر

شعر از مهدی اخوان ثالث / شرح دلتنگی من بی تو فقط یک جمله ست

شرح دلتنگی من بی تو فقط
یک جمله ست

تا جنون فاصله ای نیست
از اینجا که منم ..

#مهدی_اخوان_ثالث

دسته‌ها
شعر

شعر از مهدی اخوان ثالث / ناگهان در کوچه دیدم بیوفای خویش را

ناگهان در کوچه دیدم بیوفای خویش را
باز گم کردم ز شادی دست و پای خویش را

گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم
دیدمش و ز یاد بردم گفته های خویش را ..

#مهدی_اخوان_ثالث

دسته‌ها
شعر

شعر از مهدی اخوان ثالث / سرگشته ی محضیم و در این وادی حیرت

سرگشته ی محضیم و
در این وادی حیرت

عاقل تر از آنیم
که دیوانه نباشیم ..

#مهدی_اخوان_ثالث

دسته‌ها
شعر

شعر از مهدی اخوان ثالث / می دهم خود را نوید سال بهتر ، سال هاست

می دهم خود را نوید سال بهتر ، سال هاست

گرچه هر سالم بتر از پار می آید فرود ..

#مهدی_اخوان_ثالث

دسته‌ها
شعر

شعر از مهدی اخوان ثالث / بیا ای روشن، ای روشن‌تر از لبخند

بیا ای روشن، ای روشن‌تر از لبخند

شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی‌ها

دلم تنگ است ..

#مهدی_اخوان_ثالث