شعر از هوشنگ ابتهاج / صبح امید و پرتو دیدار و بزم مهر

صبح امید و پرتو دیدار و بزم مهر
ای دل بیا که این همه اجر وفای توست

این باد خوش نفس به مراد تو می وزد
رقص درخت و عشو ی گل در هوای توست ..

#هوشنگ_ابتهاج

ادامه خواندن “شعر از هوشنگ ابتهاج / صبح امید و پرتو دیدار و بزم مهر”

شعر از هوشنگ ابتهاج / تو می روی و دل ز دست می رود

تو می روی و دل ز دست می رود
مرو که با تو هر چه هست می رود

دلی شکستی و به هفت آسمان
هنوز بانگ این شکست می رود

کجا توان گریخت زین بلای عشق
که بر سر من از الست می رود

نمی خورد غم خمار عاشقان
که جام ما شکست و مست می رود

از آن فراز و این فرود غم مخور
زمانه بر بلند و پست می رود

بیا که جان سایه بی غمت مباد
وگرنه جان غم پرست می رود

شب غم تو نیز بگذرد ولی
درین میان دلی ز دست می رود ..

#هوشنگ_ابتهاج