شعر از حسین منزوی / تا چاربند عقل را ویران کنی این‌گونه شو

تا چاربند عقل را
ویران کنی این‌گونه شو
دیوانه خو، دیوانه دل
دیوانه سر، دیوانه جان

ای حاصل ضرب جنون
در جانِ جانِ جانِ من
دیوانه در دیوانگی
دیوانه در دیوانه جان ..

#حسین_منزوی

ادامه خواندن “شعر از حسین منزوی / تا چاربند عقل را ویران کنی این‌گونه شو”

شعر از حسین منزوی / به سینه میزندم سر دلی که کرده هوایت

به سینه میزندم سر
دلی که کرده هوایت
دلی که کرده هوای
کرشمه های صدایت

“دلم گرفته برایت”
زبان ساده ی عشق است
سلیس و ساده بگویم:
دلم گرفته برایت ..

#حسین_منزوی

ادامه خواندن “شعر از حسین منزوی / به سینه میزندم سر دلی که کرده هوایت”

شعر از حسین منزوی / زلال چشمه ی جوشیده از دل سنگی

زلال چشمه ی جوشیده از دل سنگی
الا که آینه ی صبح بی غبار تويى

دلم هوای تو دارد، هوای زمزمه ات
بخوان که جاری آواز جویبار تویی ..

#حسین_منزوى

ادامه خواندن “شعر از حسین منزوی / زلال چشمه ی جوشیده از دل سنگی”