دسته‌ها
جمله

جمله زیبا از ارنست همینگوی / من نمیدانم قانون را که نوشته

من نمیدانم قانون را که نوشته، اما می دانم هیچ قانونی نیست که آدم را گرسنه بخواهد.
با این زندگی، داشتن و نداشتن فرقی نمی کند ..

#ارنست_همینگوی

دسته‌ها
نثر

نوشته زیبا از ارنست همینگوی / هر صبح یک روز جدید در انتظار ماست

هر صبح یک روز جدید در انتظار ماست
انسان ها می گویند اگر خوش شانس باشی
بهتر است ولی من ترجیح می دهم هوشیار
باشم چرا که وقتی شانس به سراغم بیاید از دستش نخواهم داد ..

#همینگوی