جمله کوتاه درباره شب یلدا

یاد آن شب ها و یلداها بخیر

برف بازی و سرماها بخیر

کرسی و مادربزرگ و قصه ها

آن تخیل ها و رویاها بخیر

دست های بی حس و سرمازده

کرسی و مطبوع و گرماها بخیر

آن تنقل ها ، لواشک ها ترش

نان شیرین و کدو حلوا بخیر

مردم دریا دل آن روزگار

پاک بازی و سوداها بخیر

جایشان خالیست اکنون پیش ما

یاد آن بگذشتگان ما بخیر ..

#شب_یلدا

جمله کوتاه درباره شب یلدا

از یلدا بپرس راز شب زنده‌داری عاشقان را
از یلدا بپرس که چگونه ستارگان بلندبخت
از آغاز زمین بی‌وقفه در شب‌ها سوسو زده و چراغ راه زندگی بوده‌اند
بپرس که امید به دیدار صبح و ظفر چه اصالتی دارد
پیروزی نور بر تاریکی را چه حکمتی است
چیرگی امید بر نومیدی و ظلمت چه حقیقتی است ..

یلدایت مبارک

#شب_یلدا

جمله کوتاه درباره شب یلدا

خبر این است که یلدا خانم

آخرین دختر آذر بانو

نوه دختری حضرت پاییز قشنگ

دل سپرده به یکی از پسران ننه سرمای بزرگ

کرده پیراهنی از برف به تن

می رود خانه ی بخت

الهی بختش قشنگ ..

یلداتون مبارک

#شب_یلدا