دسته‌ها
نثر

متن زیبا از رومن رولان / جرأت کنید راست و حقیقی باشید

جرأت کنید راست و حقیقی باشید. جرأت کنید زشت باشید! اگر موسیقی بد را دوست دارید، رک و راست بگویید. خود را همان که هستید نشان بدهید. این بزک تهوع انگیز دوروئی و دو پهلویی را از چهره روح خود بزدایید، با آب فراوان بشوئید .. !

#ژان_کریستف
#رومن_رولان