دسته‌ها
نثر

متن زیبا از پائولو کوئلیو / عشق، زندگی است

عشق، زندگی است.
عشق هرگز خطا نمی کند،
و زندگی تا زمانی که عشق هست، به خطا نمی رود.
در بنیان تمامی مخلوقات، عشق همچون عطیۀ برتر حاضر است؛
زیرا هنگامی که هر چیز دیگری به پایان می رسد، عشق می ماند ..

#پائولو_کوئیلو
#عطیه_برتر
رساله ای درباره عشق

دسته‌ها
جمله

جمله کوتاه از پائولو کوئلیو / دوست داشتن آدم‌ها

دوست داشتن آدم‌ها را می‌توان از توجه آنها فهمید وگرنه حرف را که همه می‌توانند بزنند ..

#پائولوکوئلیو

دسته‌ها
نثر

نوشته از پائولو کوئلیو / در واقع عشق می‌توانست

در واقع عشق می‌توانست یکی از چیزهایی باشد که انسان را تغییر می‌دهد. دومین پدیده‌ای که موجب تغییر انسان می‌شود و او را وادار می‌کند که در مسیری متفاوت با آنچه از پیش برنامه ریزی کرده بود، حرکت کند، ناامیدی است
بله، شاید عشق قادر به تغییر سریع انسان شود، ولی ناامیدی، همین کار را بسیار سریع تر انجام می‌دهد ..

#پائولو_کوئلیو