شعر از هوشنگ ابتهاج / می‌خواهمت شنفتم

می‌خواهمت” شنفتم و
پنداشتم که اوست
پنداشتم که مژده آن صبح روشن است
پنداشتم که نغمه گم گشته من است
پنداشتم که شاهد گمنام آرزوست
خواب فریب باز ز لالایی امید
در چشم آزمایش من
آشیانه ساخت ..

#هوشنگ_ابتهاج