متن زیبا از نادر ابراهیمی / حکام مستبد می دانند که نمی توانند

حکام مستبد، می توانند زیر شکنجه، ما را وادار کنند که عقیده‌یی را که متعلق به خودمان نیست، ابراز کنیم؛ اما نمی توانند ما را صاحب راستین آن عقیده ی تحمیلی کنند؛ و می دانند که نمی توانند. من تحت شرایطی، ممکن است که علی رغم میل و اعتقادم فریاد بزنم:« زنده باد ظلم! جاوید باد فساد! پیروز باد استبداد! برقرار باد تمدن » اما این فریاد، از قلب و مغز من برنمی خیزد؛ و مهم این است که هم من که فریاد زننده ام این را می دانم، و هم آن کس که مرا تحت شرایط قرار داده و هم جهان خاموش ناظری که هیچ نقشی در این واقعه ندارد. این فقط نمایشی از درماندگی استبدادگرایان است ..

تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ
#نادر_ابراهیمی

متن زیبا از نادر ابراهیمی / صبح زود برخاستن، طعم تمام روز را عوض می‌کند

صبح زود برخاستن، طعم تمام روز را عوض می‌کند
کارها هم چقدر جلو می‌افتد
می‌دانی؟ صبح زود عطر غریبی دارد، عطری که در انتهای صبح زود تمام می‌شود و هرگز به مشام آن‌ها که تا کمرکش ظهر می‌خوابند، نمی‌رسد
کسالت، کسالت می‌آورد؛ خواب، خواب ..

#نادر_ابراهیمی

نوشته زیبا از نادر ابراهیمی / شب انگار که فخر رازمندی می فروشد

شب انگار که فخر رازمندی می فروشد. کلماتش، گرچه به زمزمه می ماند، ذره یی متواضعانه نیست. غروری دارد که روز ندارد.
– حق است که چنین باشد. راز های درونِ شب، معجره نیست، اما زیباست .. ( ص ۱۸۲ )

#یک_عاشقانه_آروم
#نادر_ابراهیمی

نثر زیبا از نادر ابراهیمی / حوادث ناب و زیبا به سر وقت ما نمی آیند

حوادث ناب و زیبا به سر وقت ما نمی آیند. این ما هستیم که باید به جست و جوی این حوادث برخیزیم. هیچ قله یی، خود را به زیر پای هیچ کوهنوردی نمی کشد. صعود به قله های بلند، سفر به روستاهای پرت افتاده، حرکت در کویر، حرکت در اندیشه، و هزاران حرکت ِ دیگر …این هاست که زندگی را ناب می کند؛ و همه ی این ها را از حکومت ها، حتی خوب ترین حکومت های آرمانی و محتمل جهان هم نمی توان توقع داشت. دست از بهانه جویی برداریم .. ( ص ۱۷۹ )

#یک_عاشقانه_آروم
#نادر_ابراهیمی

نوشته زیبا از نادر ابراهیمی / عسل! هرگز به زمان و تاریخ فکر نکن

عسل! هرگز به زمان و تاریخ فکر نکن! تنها شکست خوردگان به این دو عنصر باطل می اندیشند و ” به شبیخون ِ ظالمانه ی زمان”.
ما زمان را زمین زدیم و خنجر ِ ایمان و اعتقاد را، به ضرب ، در قلب سنگی اش فرو کردیم. ما فقط حرکتیم عسل! فقط ..  ( ص ۱۷۸ )

#یک_عاشقانه_آروم
#نادر_ابراهیمی

متن زیبا از نادر ابراهیمی / صدا، ادراک حرکت ذرات هواست

صدا ، ادراک حرکت ذرات هواست.
هنر ، اما، ادراکِ حرکت، زیبای ذراتِ تفکرات و عواطف ِ انسانی ست.
موسیقی، نوعی موزون و دلنشین از ذراتِ صداست.
گفتارِ خوب، نیز.
نقاشی، ادراکِ حرکتِ مناسبِ ذره های رنگینه هاست – حتی رنگینه های سیاه.
سینما، ادراک ِانواع ِ حرکت های اندیشمندانه و زیبایی شناسانه است.چاره یی نیست .. ( ص ۱۵۷ )

#یک_عاشقانه_آروم
#نادر_ابراهیمی

نثر زیبا از نادر ابراهیمی / چیزی هست، یقینا هست

چیزی هست- یقینا هست- به نام وجدان که می توانی به آسانی با یک گلوله خلاصش کنی و برای همیشه از شر ِ حضورش ِ ترش رویانه اش راحت شوی؛ اما در این حال، دیگر هیچ گاه عطر ِ شادیِ خالص را نیز استشمام نخواهی کرد، و صافی کمرنگ اما عمیق ِ آرامش – خواب ِ بی دغدغه یی در یک بعد از ظهر ِ بهاری- بر زندگی ات جای نخواهی گرفت و حتی روی یک قاب ِ کوچک ِ آن .. ( ص ۱۵۰ )

#یک_عاشقانه_آروم
#نادر_ابراهیمی