دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / بر عشق چرا لرزم اگر او خوش نیست ؟

بر عشق چرا لرزم
اگر او خوش نیست ؟

ور عشق خوش است
این همه فریاد چراست ؟

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / بیمار غمم عین دوایی تو مرا

بیمار غمم
عین دوایی تو مرا ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم

ای با من و پنهان چو دل

از دل سلامت می کنم ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری

ای رشک ماه و مشتری با ما و پنهان چون پری

خوش خوش کشانم می‌بری آخر نگویی تا کجا ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / چون خیالی در دلت آمد نشست

چون خیالی در دلت آمد نشست

هر کجا که می گریزی
با تو هست ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / او به آزار دل ما هر چه خواهد آن کند

او
به آزار دل ما
هر چه خواهد آن کند
ما
به فرمان دل او
هر چه گوید آن کنیم ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / عشقی دارم پاکتر از آب زلال

عشقی دارم پاکتر از آب زلال
این باختن عشق مرا هست حلال

عشق دگران بگردد از حال به حال
عشق من و معشوق مرا نیست زوال ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / من خامم و بریانم خندنده و گریانم

من خامم و بریانم
خندنده و گریانم

حیران کن و حیرانم
در وصلم و مهجورم ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / در کدامین پرده پنهان بود عشق

در کدامین پرده پنهان بود عشق
کس نداند کس نبیند جای او

عشق چون خورشید ناگه سر کند
برشود تا آسمان غوغای او ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / ز آفتاب و ز مهتاب بگذرد نورم

ز آفتاب و ز مهتاب بگذرد نورم

چو روی خود به شهنشاه دلنواز کنم ..

#مولانا