نوشته زیبا از ملیسا هلسترن / یک زندگی شاد در همه‌ی فرهنگ‌ها

یک زندگی شاد در همه‌ی فرهنگ‌ها و کشورها دست یافتنی است. با این حال بعد از گذشت این همه سال، هنوز که هنوز است قانون خاصی برای رسیدن به آن وجود ندارد. تازه، هر چه بیشتر تلاش کنی، کمتر بهش می‌رسی ..

#راهنمای_دوست_داشتنی_بودن_به_روش_آدری_هپبورن
#ملیسا_هلسترن