متن زیبا از محمد صالح علا / محبوبم در پاییز اینجا باغ‌ها تا صبح، تا طلوعِ آفتاب بازند

محبوبم!
در پاییز اینجا باغ‌ها تا صبح، تا طلوعِ آفتاب بازند.
ای عقل مهلت بده این پاییز هم پاییزی کنم، از سال دیگر عاقل خواهم شد.
محبوب من!
فردا صبح زود آفتاب برمی‌گردد و زندگی شروع می‌شود.
پنجره‌ها، کوچه‌ها، خیابان‌ها و میدانگاهی‌ها همه روشن می‌شود و بر تاریکی نور می‌پاشند.
و یادِ تو کوران می‌کند ..

#محمد_صالح_علاء