دسته‌ها
نثر

نوشته زیبا از لوییزا می الکات / اگر به قدرت و بخشش خدا اعتقاد داشته باشی

اگر به قدرت و بخشش خدا اعتقاد داشته باشی، به تمام مشکلاتت غلبه می‌کنی. هر چه بیشتر به قدرت خدا اعتقاد داشته باشی، بیشتر حسش می‌کنی. لطف خدا نه تمام شدنی‌است و نه تغییر پذیر کسی هم نمی‌تواند تو را از آن محروم کند. عشق به او سرچشمه آرامش، خوشبختی و قدرت است ..

#زنان_کوچک
#لوئیزا_می_آلکوت