دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / صد وعده امید به دل داده ام دروغ

صد وعده امید
به دل داده ام دروغ
چون من مباد
هیچ کسی شرمسار خویش ..

#صائب_تبریزی

دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / برد از دلم هوای وطن را خیال دور

برد از دلم هوای وطن را خیال دور

فکر غریب، کرد غریبِ جهان مرا ..

#صائب_تبریزی

دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / دل دیوانه‌ی ما بی دف و نی در رقص است

دل دیوانه‌ی ما بی دف و نی در رقص است

شور ما نیست به این سلسله چندان محتاج ..

#صائب_تبریزی

دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / سخت می خواهم که در آغوش تنگ آرم ترا

سخت می خواهم که در آغوش تنگ آرم ترا

هر قدر افشرده ای دل را، بیفشارم ترا ..

#صائب_تبریزی

دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / نیست در جاذبه ی عشق مرا کوتاهی

نیست در جاذبه ی عشق مرا کوتاهی

پله ی ناز تو بسیار بلند افتاده است ..

#صائب_تبریزی

دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / صبح شد هنگام بیداری است

صبح شد
هنگام بیداری است
چشمی باز کن
تا کی از مژگان نمایی خواب را گردآوری ..

#صائب_تبریزی

دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / صبح در خواب عدم بود که بیدار شدیم

صبح در خوابِ عدم بود که بیدار شدیم
شبْ سیه مستِ فنا بود که هشیار شدیم

پای ما نقطه صفت در گروِ دامن بود
به تماشای تو سرگشته چو پرگار شدیم ..

#صائب_تبریزی

دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / گر رسد باد مخالف، ور وزد باد مراد

گر رسد باد مخالف، ور وزد باد مراد

بادبان کشتی ما دل به دریا کردن است ..

#صائب_تبریزی

دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / سرایی را که صاحب نیست، ویرانی است معمارش

سرایی را که صاحب نیست، ویرانی است معمارش

دل بی‌ عشق، می‌گردد خراب آهسته آهسته ..

#صائب_تبریزی

دسته‌ها
جمله

شعر از صائب تبریزی / حیف است اگر چه کذب رود بر زبان تو

حیف است اگر چه کذب رود بر زبان تو

از وعدهٔ دروغ، دلی شاد کن مرا ..

#صائب_تبریزی