دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / با آن همه دلداده دلش بسته ما شد

با آن همه دلداده دلش بسته ما شد

اى من به فداى دل ديوانه پسندش ..

#سيمين_بهبهانى

دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / گر سر انگشت تو ما را ننوازد گله نيست

گر سر انگشت تو ما را ننوازد گله نيست

گل خاريم و زيانْ سود نوازشگر ماست

#سیمین_بهبهانی

دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / روزی اگر نبودم

روزی اگر نبودم
یک آرزویم را برآورده کن
و زیر لب بگو:
یادش بخیر ..

#سیمین_دانشور

دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / با آن همه دلداده، دلش بسته ما شد

با آن همه دلداده، دلش بسته ما شد

ای من به فدای دل دیوانه پسندش ..

#سیمین_بهبهانی

دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / یک بوسه بس است

یک بوسه بس است
از لب سوزان تو ما را

تا آب کند
این دل یخ بسته ی ما را

من سردم و سردم
تو شرر باش و بسوزان

من دردم و دردم
تو دوا باش خدا را ..

#سیمین_بهبهانی

دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / من از شلاق افکار تهی

من از
شلاق افکار تهی بر خویش
می ترسم ..

#سیمین_بهبهانی

دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / به گام‌های کسان، می‌برم گمان که تویی

به گام‌های کسان، می‌برم گمان که تویی

دلم ز سینه برون شد ز‌ بس تپید بیا ..

#سیمین_بهبهانی

دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / ای که گفتی انتظار از مرگ

ای که گفتی انتظار از مرگ
جان فرساتر است

کاش جان می دادم اما
انتظاری داشتم ..

#سیمین_بهبهانی

دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / نه چشم دل به سویی

نه چشم دل به سویی
نه باده در سبویی

که تر کنم گلویی
به یاد آشنا من ..

#سیمین_بهبهانی

دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / من برکه ای آرام و تو پوينده نسيمی

من برکه ای آرام و تو پوينده نسيمی

درياب ز من لذت تسليم و رضا را ..

#سیمین_بهبهانی