دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / روزگار زندگانی را به غفلت مگذران

روزگار زندگانی را به غفلت مگذران

در بهاران مست و در فصل خزان دیوانه شو ..

#صائب_تبريزی

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / ای خواجه ی خوش دامن

ای خواجه ی خوش دامن
دیوانه تویی یا من

درکش قدحی با من
بگذار ملامت را ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / گفتم که ز عشقت شده‌ام دیوانه

گفتم که ز عشقت شده‌ام دیوانه
زنجیر ترا به خواب بینم یا نه

گفتا که خمش چند از این افسانه
دیوانه و خواب خه‌خه‌ای فرزانه ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از امیرخسرو دهلوی / گویند ترک غم بگو، تدبیر سامانی بجو

گویند ترک غم بگو، تدبیر سامانی بجو

درمانده را تدبیر کو، دیوانه را سامان کجا ..

#امیرخسرو_دهلوی

دسته‌ها
شعر

شعر از محمدعلی بهمنی / دیوانه را توان به محبت نمود، رام

دیوانه را توان به محبت نمود، رام

ما را محبت است که دیوانه می کند ..

#محمد_علی_بهمنی

دسته‌ها
شعر

شعر از مژگان بوربور / کاش خیالت هر شب مهمانم نبود

کاش خیالت

هر شب مهمانم نبود

این پریشان حالی و دیوانگی

با من نبود ..

#مژگان_بوربور

دسته‌ها
شعر

شعر از فروغی بسطامی / گفتم از دیوانگی زلفش بگیرم

گفتم از دیوانگی زلفش بگیرم،
عشق گفت:

لایق این حلقه ی زنجیر
هر دیوانه نیست ..

#فروغی_بسطامی

دسته‌ها
شعر

شعر از امیرخسرو دهلوی / گویند ترک غم بگو، تدبیر سامانی بجو

گویند ترک غم بگو، تدبیر سامانی بجو

درمانده را تدبیر کو، دیوانه را سامان کجا ..

#امیرخسرو_دهلوی

دسته‌ها
شعر

شعر از سیمین بهبهانی / با آن همه دلداده

با آن همه دلداده

دلش بسته ما شد

ای من به فدای

دل دیوانه پسندش ..

#سیمین_بهبهانی

دسته‌ها
شعر

شعر از هوشنگ ابتهاج / عشق من و تو

عشق من و تو ؟ … آه

این هم حکایتی ست
اما در این زمانه که درمانده هر کسی
از بهر نان شب
دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست ..

#هوشنگ_ابتهاج