دسته‌ها
شعر

شعر از حافظ / دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت

دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت

عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت ..

#حافظ

دسته‌ها
شعر

شعر از حافظ / در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد ..

#حافظ

دسته‌ها
شعر

شعر از حافظ / به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ

به جز خیال دهان تو
نیست در دل تنگ

که کس مباد چو من
در پی خیال محال ..

#حافظ

دسته‌ها
شعر

شعر از حافظ / گر همچو من افتادهٔ این دام شوی

گر همچو من افتادهٔ این دام شوی
ای بس که خراب باده و جام شوی

ما عاشق و رند و مست و عالم سوزیم
با ما منشین اگر نه بدنام شوی ..

#حافظ

دسته‌ها
شعر

شعر از حافظ / عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

عشق داند که در این دایره سرگردانند ..

#حافظ

دسته‌ها
شعر

شعر از حافظ / خوشش باد آن نسیم صبحگاهی

خوشش باد آن نسیم صبحگاهی
که درد شب نشینان را دوا کرد

نقاب گل کشید و زلف سنبل
گره بند قبای غنچه وا کرد ..

#حافظ

دسته‌ها
شعر

شعر از حافظ / من نه آنم كه به جور از تو بنالم، حاشا

من نه آنم كه به جور از تو بنالم، حاشا

بنده ي معتقد و چاكر دولتخواهم ..

#حافظ

دسته‌ها
شعر

شعر از حافظ / به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت

به کجا برم شکایت به که گویم این حکایت

که لبت حیات ما بود و نداشتی دوامی ..

#حافظ

دسته‌ها
شعر

شعر از حافظ / آسمان بار امانت نتوانست کشید

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعه‌ی کار به نام من دیوانه زدند ..

#حافظ

دسته‌ها
شعر

شعر از حافظ / سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد

سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد
چمن ز لطف هوا نکته برجنان گیرد

هوا ز نکهت گل در چمن تتق بندد
افق ز عکس شفق رنگ گلستان گیرد ..

#حافظ