نوشته زیبا از ارنست همینگوی / هر صبح یک روز جدید در انتظار ماست

هر صبح یک روز جدید در انتظار ماست
انسان ها می گویند اگر خوش شانس باشی
بهتر است ولی من ترجیح می دهم هوشیار
باشم چرا که وقتی شانس به سراغم بیاید از دستش نخواهم داد ..

#همینگوی