جمله کوتاه عاشقانه و احساسی

گاهی با یک قطره ، لیوانی لبریز می شود

گاهی با یک کلام ، قلبی آسوده و آرام می گردد

گاهی با یک کلمه ، یک انسان نابود می شود

گاهی با یک بی مهری ، دلی می شکند

مراقب بعضی یک ها باشیم

در حالی که ناچیزند ، همه چیزند ..

جمله کوتاه عاشقانه و احساسی

سخت ترین دو راهی

دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است

گاهی کامل فراموش می کنی و بعد میبینی که

باید منتظر می ماندی

و گاهی

آنقدر منتظر می مانی

تا وقتی که می فهمی زودتر از این ها

باید فراموش می کردی ..