دسته‌ها
شعر

سلام دنیا!

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

پ ن . امروز ۲۳ آبان ۹۵ ( ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶ ) آغاز یک اتفاق زیبا … اینجا آی هارت