دسته‌ها
جمله

جمله زیبا از آلبر کامو / دوست داشتن يک موجود در اين است

دوست داشتن يک موجود در اين است كه
پير شدن با او را بپذيريم ..

#آلبر_كامو