متن زیبا از مصطفی مستور / آن بالا كه بودم، فقط سه پيشنهاد بود

آن بالا كه بودم، فقط سه پيشنهاد بود:
اول گفتند زنی از اهالیِ جورجيا، همسرم باشد. خوشگل و پولدار. قرار بود خانه ای در سواحلِ فلوريدا داشته باشيم. با يک كوروتِ كروكیِ جگری. تنها اشكال‌اش اين بود كه زنم در چهل و سه سالگی سرطانِ سينه می‌گرفت. قبول نكردم. راست اش تحمل‌اش را نداشتم.
بعد، موقعيتِ ديگری پيشنهاد كردند: پاريس، خودم هنرپيشه مي‌شدم و زنم مدلِ لباس. قرار بود دو دخترِ دو قلو داشته باشيم. اما وقتی گفتند يكی از آنها در نه سالگی در تصادفی كشته می‌شود. گفتم حرف‌اش را هم نزنيد.
بعد، قرار شد كلوديا زنم باشد. با دو پسر. قرار شد توی محله‌های پايينِ شهرِ ناپل زندگی كنيم. توی دخمه‌ای عينِ قبر. امّا كسی تصادف نكند. كسی سرطان نگيرد. قبول كردم.

حالا كلوديا، همين كه كنارم ايستاده است، مدام می‌گويد که خانه، نورِ كافی ندارد، بچه ها كفش و لباس ندارند، يخچال، خالی است. امّا من اهميتی نمی دهم. می دانم اوضاع می توانست بدتر از اين هم باشد. با سرطان و تصادف.
كلوديا اما اين چيزها را نمی‌داند. بچه ها هم نمی‌دانند ..

#مصطفی_مستور

متن زیبا از مرتضی آوینی / ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺍﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ

ﺍﻫﻞ ﻧﻈﺮ ﺍﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺍﻫﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﮎ ﻭ ﻭﺻﻒ ، ﻭ ﻣﺤﺮﻡ ﺭﺍﺯ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﮔﺮ ﻣﻨﮑﺮ ﺭﺍﺯ ﻧﺸﻮﺩ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺪﺭ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﯾﺎﺑﺪ ﺭﺍﺯﯼ ﻫﺴﺖ، ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ. ﺭﺍﺯ ﻻﯾﺪﺭﮎ ﻭ ﻻﯾﻮﺻﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﻞ؛ ﭼﺸﻤﻪ ﺍﯼ ﻣﮑﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻇﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﺩﯼ ﺣﯿﺮﺕ. ﺍﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺍﺯ ﺣﯿﺮﺕ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﺩ . ﻋﻘﻞ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﺩ، ﭼﺮﺍﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﺯ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ. ﻋﻘﻞ ﺩﺭ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮﯼ ﻧﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺍﺯ، ﭘﺮﺩﻩ ﻧﺸﯿﻦ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻧﺎ ﮐﺠﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﻏﯿﺐ ﻫﻮﯾﺖ.

#همسفر_خورشید
#مرتضی_آوینی

نوشته زیبا از مصطفی مستور / گفتی دوستت دارم و رفتی

گفتی دوستت دارم و رفتی
من حیرت کردم
از دور سایه هایی غریب می آمد
از جنس دل تنگی و اندوه
و غربت و تنهایی
و شاید عشق
با خود گفتم هرگز دوست ات نخواهم داشت،
گفتم عشق را نمی خواهم !
ترسیدم و گریختم
رفتم تا پایان هر چه که بود و گم شدم،
و اینها
پیش از قصه ی لبخند تو بود ..

#مصطفی_مستور

نوشته زیبا از مصطفی مستور / حرف که می‌ زنی

حرف که می‌ زنی
من از هراس طوفان زل می‌زنم به میز
به زیرسیگاری
به خودکار
تا باد مرا نبرد به آسمان
لبخند که می‌زنی
من ـ عین هالوها ـ
زل می‌زنم به دست‌ هات
به ساعت مچی طلایی‌ ات
به آستین پیراهن ا‌ت
تا فرو نروم در زمین
دیشب مادرم گفت
تو از دیروز فرو رفته‌ ای
در کلمه‌ای انگار
در عین
در شین
در قاف
در نقطه‌ ها ..

#مصطفي_مستور

متن زیبا از زکیه خوشخو / گاهی وقت ها

گاهی وقت ها تمام وسایل ارتباط جمعی دور و برت را خط میزنی ، فضای مجازی را مچاله میکنی مثل یک دستمال و پرت میکنی یک گوشه و خودت را در چهار دیواری خود ساخته ات پنهان میکنی . سه روز .. ده روز .. یک ماه .. شاید هم بیشتر .. نه برای اینکه از این تنهایی لذت ببری .

خودت را حبس میکنی تا پیدایت کنند . تا بفهمی آن همه آدم که دور و برت را گرفته اند ، وقتی نیستی ، تقه ای به در اتاق تنهایی ات میزنند یا نه . میخواهی بفهمی هنوز برای چه کسانی عزیز هستی . خدا نکند ؛ خدا نکند کسی حواسش به نبودنت نباشد . آنجاست که تنهایی را به تمام آدم هایی که هستند اما نیستند ، ترجیح می دهی ..

#زکیه_خوشخو

متن زیبا از سیمین بهبهانی / ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ مىﮔﻮﯾﺪ

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ مىﮔﻮﯾﺪ :
ﺍﺯ ﻫﺮکسی ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩی ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻮقع ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺏ ﺗﻮقع ﻣﺎﭺ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﺑﻐﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ‌‌‌‌‌
ﺍﻻﻍ ﮐﺎﺭﺵ ﺟﻔﺘﮏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺍﺳﺖ …
ﺳﮓ ﻫﻢ ﮔﺎهى ﮔﺎﺯ مى ﮔﯿﺮﺩ ، ﮔﺎهى ﺩمى ﺗﮑﺎﻥ می‌دهد. ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ
ﺣﺎﻻ تو هی ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ مچ ﺑﮑﻦ ﺗﻮیِ ﮐﻮﺯﻩیِ ﻋﺴﻞ ، ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻫﻦِ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﻧﺠﯿﺐ .
اگر دستت را گاز گرفت ، تعجب نکن !
تقصیر اون نیست ، مقصر تویی که محبتت را برای آدمی اشتباهی خرج کردی ..

#سیمین_بهبهانی

نثر زیبا از روزبه معین / تنها بدیش این بود که خیلی خوب بود

تنها بدیش این بود که خیلی خوب بود
بعضی از آدم ها انقدر خوب هستن که نباید بهشون نزدیک شد
باید اون ها رو از دور دید، از دور سلام کرد، از دور لبخند زد، از دور دوست داشت
شاید این هم یک جور داشتن باشه،
آخه زندگی متخصص اینه که آدم های خوب رو ازت بگیره ..

#روزبه_معین

متن زیبا از ساموئل‌ بكت / یک وقت‌هایی

یک وقت‌هایي
باید خودت را به “بیخیالي” بزني
بیخیال تمام آدم‌هایي که دوستت ندارند!
بیخیال تمام کارهایي کـه مي‌خواستي بشود اما نشد، بیخیال هرکس که امروز “وارد” زندگي ات و فردا رفت!
بیخیالِ تلاش‌های بي‌نتیجه‌ات
دوست داشتن‌های بي ثمرت، وقتي کسي دوستت ندارد اصرار نکن!
وقتي کسي برایت وقت نداردخودت را به زور در برنامه‌هایش جا نده!
«زندگي همین است» شاید
تو برای همه وقت بگذاری
ولي قرار نیست که: همه دوستت داشته
باشند و برایت وقت داشته باشند
شاید که بهانه‌هایشان برای فرار تورا قانع نکند
گاهي فقط باید لبخند بزني و رد شوی
بگذار فکر کنند نفهمیدی ..

#ساموئل‌_بكت