شعر از حسین منزوی / مسیر من همه دالان سبز و می‌گذرم

مسیر من همه دالان سبز و می‌گذرم
خموش و می‌کندم این سوال، دیوانه:

کزین بهار که من می‌کنم گذر آیا
به ناگزیر، خزان می‌کند گذر یا نه؟

#حسین_منزوی

ادامه خواندن “شعر از حسین منزوی / مسیر من همه دالان سبز و می‌گذرم”