شعر از احمد شاملو / صدایت می زنم گوش بده قلبم صدایت می زند

صدایت می زنم
گوش بده قلبم صدایت می زند
شب گرداگردم حصار کشیده است
و من به تو نگاه می کنم
از پنجره های دلم
به ستاره هایت نگاه می کنم
چرا که هر ستاره، آفتابی‌ست
من آفتاب را باور دارم
من دریا را باور دارم
و چشم های تو سرچشمه دریاهاست ..

#احمد_شاملو

ادامه خواندن “شعر از احمد شاملو / صدایت می زنم گوش بده قلبم صدایت می زند”