دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / بر عشق چرا لرزم اگر او خوش نیست ؟

بر عشق چرا لرزم
اگر او خوش نیست ؟

ور عشق خوش است
این همه فریاد چراست ؟

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از حسین منزوی / برای دیدن آن خوب آن خجسته ی مطلوب

برای دیدن آن خوب
آن خجسته ی مطلوب
چقدر باید از این روزهای بد
بشمارم ..

#حسین_منزوی

دسته‌ها
شعر

شعر از سعدی / غلام دولت آنم که پای بند یکی ست

غلام دولت آنم

که پای بند یکی ست ..

#سعدی

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / بیمار غمم عین دوایی تو مرا

بیمار غمم
عین دوایی تو مرا ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از سعدی / به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت

به پای خویشتن آیند
عاشقان به کمندت

که هر که را تو بگیری
زِ خویشتن برهانی ..

#سعدی

دسته‌ها
شعر

شعر از صائب تبریزی / صد وعده امید به دل داده ام دروغ

صد وعده امید
به دل داده ام دروغ
چون من مباد
هیچ کسی شرمسار خویش ..

#صائب_تبریزی

دسته‌ها
شعر

شعر از فریدون مشیری / تو نیستی که ببینی

تو نیستی که ببینی
چگونه با دیوار
به مهربانی یک دوست از تو می‌گویم
تو نیستی که ببینی چگونه از دیوار
جواب می‌شنوم
تو نیستی که ببینی ..

#فریدون_مشیری

دسته‌ها
شعر

شعر از مولانا / ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم

ای با من و پنهان چو دل

از دل سلامت می کنم ..

#مولانا

دسته‌ها
شعر

شعر از حسین منزوی / این سوی پنجره گلدان در آفتاب ،گل آورده است

این سوی پنجره
گلدان در آفتاب ،گل آورده است
آن سوی شیشه ،باغ عرق کرده است
من هم در آینه
آبی به چشم خواب آلودم می زنم
ای روح تازهٔ خاک
ای پاک
ای صبح تابناک سلام ..

#حسین_منزوی

دسته‌ها
شعر

شعر از مژگان بوربور / تو آن بیت، غزل نابی

تو آن بیت، غزلِ نابی
که مثالت در جهانم نیست

من آن شاگرد نو پایم
که از تو شرح بیانم نیست ..

#مژگان_بوربور